استفاده از کاور پروب (کپشیلد) در سونوگرافی جهت جلوگیری از انتقال عفونت‌ها

کنترل انتقال عفونت‌ها در تجهیزات هر بیمارستان و یا کلینیک جزو اساسی‌ترین مراحل عفونت‌زدایی است. بسیاری از بیمارستان‌ها از تجهیزات پزشکی یک بار مصرف استفاده کرده و در این حالت انتقال عفونت‌ها را از بیماری به بیمار دیگر به حداقل می‌رسانند. بیشتر بخوانید